Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami cząstkowymi oraz projektem Programu Rewitalizacji dla gminy Czarna Białostocka.

Dostępne (do pobrania i online) są opracowania:
- "Diagnoza Czarna 1.2", plik zawierający analizę wskaźnikową, mapy i dane kwotowe podsumowujące obszary zdegradowany i rewitalizacji,
- "Podsumowanie badań jakościowych", plik zawierający podsumowanie badania ankietowego i przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,
- formularz uwag do Programu rewitalizacji,
- "Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Czarna Białostocka" - dokument do konsultacji, uwagi wnioski i propozycje można było zgłaszać do dn. 10 lipca 2017 r.,
oraz
- finalna wersja dokumentu "Program Rewitalizacji Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2023".

  • diagnoza czarna 1.2.pdf
  • Pobierz
  • podsumowanie badań jakościowych.pdf
  • Pobierz
  • formularz uwag - konsultacje pr 1.1.pdf
  • Pobierz
  • projekt programu rewitalizacji gminy czarna białostocka (27.06.17).pdf
  • Pobierz
  • program rewitalizacji gminy czarna białostocka na lata 2017-2023.pdf
  • Pobierz