Harmonogram spotkań zrealizowanych w trakcie prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji:

- 10 maja 2017 r. o godz. 17.00. w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
- 22 maja 2017 r. o godz. 16.00. w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
- 25 maja 2017 r. o godz. 16.00. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,
- 31 maja 2017 r. o godz. 16.00. w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie,
- 4 czerwca 2017 r. w godz. 15-21 Piknik na Stadionie Miejskim,
- 8 czerwca 201r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

W poszczególnych zakładkach na stronie internetowej dostępne są opracowania i podsumowania:
- w zakładce "Aktualności" znajdują się podsumowania każdego ze spotkań,
- w zakładce "Galeria" udostępniona jest dokumentacja fotograficzna,
-
w zakładce "Program Rewitalizacji" zamieszczona jest wersja finalna dokumentu "Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka".