Aktualności

 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Czarnej Białostockiej oraz Firma Pracownia 3E zapraszają na spotkanie

związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji

w środę 10 maja br., o godz. 17.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Torowej 14A

 

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji są okazją do podjęcia publicznej debaty o kierunkach rozwoju poszczególnych osiedli i sołectw oraz poszukiwania takich rozwiązań dla obecnych problemów, które będą najbardziej adekwatne do oczekiwań mieszkańców. Gmina jest przestrzenią życia i aktywności mieszkańców – i dlatego planowanie procesu rewitalizacji nie może się odbyć bez ich udziału.

 

Podczas spotkania konsultacyjnego zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań, przykłady zmian w podobnych miastach a także odbędzie się praca warsztatowa i dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami dla Czarnej Białostockiej. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany zakres dalszych prac.

 

Ramowy program spotkania:

17.00 - 17.10 – otwarcie spotkania, powitanie uczestników

17.10 - 17.40 – wprowadzenie do tematyki rewitalizacji, omówienie zagadnień:

- czym jest rewitalizacja?

- jakie działania mogą być realizowane w ramach rewitalizacji?

- kto może je realizować?

- kto i w jakim zakresie może finansować działania w ramach rewitalizacji?

18.10 - 18.40 – prezentacja wyników dotychczasowych prac nad Programem Rewitalizacji

18.40 - 19.00 – omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Czarna Białostocka

19.00 - 19.30 – pytania z sali, dyskusja

19.30 – zakończenie spotkania


Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do włączania się w dalsze prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji.

Kategoria: Aktualności