Aktualności

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna zaplanowane jest na pierwszą połowę 2017 roku i obejmuje:

- przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych (styczeń - luty),
- zebranie i analizę danych statystycznych (styczeń - kwiecień),
- prowadzenie cyklu spotkań i warsztatów w ramach konsultacji społecznych (kwiecień - czerwiec),
- zakończenie prac nad dokumentem (lipiec).

Szczegółowe terminy i miejsca spotkań z mieszkańcami są zamieszczone w zakładce Harmonogram.

Kategoria: Aktualności