Aktualności

Podsumowanie spotkania informacyjnego, które odbyło się w dn. 8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej. Było to ostatnie z serii realizowanych spotkań z mieszkańcami Gminy, związane z opracowywaniem Programu Rewitalizacji.

W spotkaniu wzięło udział około 10 osób, mieszkańców Gminy, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Spotkanie składało się z dwóch części: prezentacji przedstawionej przez Anetę Szarfenberg z Pracowni 3E, oraz dyskusji panelowej.

Prezentacja zawierała zestawienie podstawowych pojęć dotyczących procesu rewitalizacji, podsumowujące zestawienie wyników diagnozy, podsumowanie przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami (w tym zidentyfikowanych potrzeb i zgłaszanych propozycji) oraz zestawienie proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zebrane propozycje działań w ramach rewitalizacji objęły takie projekty jak:
• Reaktywacja klubu wiejskiego / budowa świetlicy / zagospodarowanie terenu;
• Powołanie Koła Gospodyń Wiejskich;
• Stworzenie klubu osiedlowego;
• Kursy zawodowe;
• Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
• Wsparcie dla rodzin;
• Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet;
• Utworzenie KIS / CIS;
• Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów;
• Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów;
• Zagospodarowanie Targowicy;
• Środowiskowa praca socjalna (OSL);
• Piknik wielopokoleniowy nad zalewem;
• Budowa hali sportowej przy SP 2;
• Budowa placu zabaw, małej architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej;
• Budowa zaplecza technicznego CRL (plac zabaw, boisko sportowe trawiaste, dojścia, parking);
• Zagospodarowanie terenu po dawnej kolejce wąskotorowej;
• Utworzenie izby regionalnej na szlaku Rękodzieła Ludowego w Czarnej Białostockiej;
• Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo;
• Rozwój usług przedszkola „Kraina Marzeń”;
• Budowa placu zabaw i boiska sportowego trawiastego na os. Miasteczko;
• Zagospodarowanie placu miejskiego przed UM;
• Utworzenie miejsca rekreacji i spotkań na os. Starówka;
• Zagospodarowania terenu przy DK.

Kategoria: Aktualności