Aktualności

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dn. 25 maja 2017 r. w Domu Kultury przy ul. Kościelnej 8 w Czarnej Białostockiej.

W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, mieszkańców Gminy, radnych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Spotkanie składało się z dwóch części: prezentacji przedstawionej przez Marcina Jaczewskiego z Pracowni 3E, oraz części warsztatowej.

Prezentacja zawierała zagadnienia ogólne dotyczące procesu rewitalizacji, w tym założenia wynikające z obowiązujących dokumentów oraz wyniki diagnozy stanowiącej podstawę przygotowania procesu rewitalizacji. Część warsztatowa objęła pracę nad propozycjami projektów do zrealizowania na Starówce. Wybór tej jednostki referencyjnej do prac warsztatowych wynikał zarówno z lokalizacji spotkania jak i z faktu, że uczestnicy spotkania byli mieszkańcami Starówki, zainteresowanymi dyskusją nad perspektywą zmian tego osiedla. Jak wynika z dyskusji głównym obszarem wymagającym działań na Starówce jest ul. Marszałkowska, Dom Kultury przy ul. Kościelnej oraz niezagospodarowane działki przy ul. Skórzanej.

Dodatkowo pojawił się postulat skorygowania granic osiedla Starówka.

Zgłoszone uwagi, wnioski dotyczące potencjalnych działań na Starówce:
  •    Ulica Marszałkowska – jej obecny stan, w tym m.in. nawierzchnia drogi oraz stan chodników, pozostawia wiele do życzenia. Konieczna jest modernizacja tej ulicy w celu zapewnienia właściwej komunikacji, w tym dla pieszych.
  •    Dom Kultury – konieczne jest rozszerzenie oferty DK dla seniorów i młodzieży oraz modernizacja budynku i jego otoczenia.
  •    Działki przy ul. Skórzanej są idealnym miejscem do zapewnienia miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych.

Kategoria: Aktualności