Aktualności

Podsumowanie spotkania w dn. 22.05.2017.

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dn. 22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Torowej 14A w Czarnej Białostockiej.

W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, mieszkańców Gminy, przedsiębiorców (kwaterodawców) oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Uczestnicy spotkania poznali zagadnienia dotyczące założeń rewitalizacji podczas spotkania otwierającego (przeprowadzonego w dn. 10 maja), więc tym razem spotkanie miało charakter warsztatowy.
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda realizowała analogiczne zadania. W pierwszej części charakteryzowano potencjalnych odbiorców działań realizowanych przez podmioty działające na podobszarach rewitalizacji. Wykorzystano przy tym technikę stworzenia „persony”. Każda z grup określiła szczegółowy profil potencjalnego odbiorcy działań realizowanych w ramach rewitalizacji. Scharakteryzowano trzy postaci: długotrwale bezrobotnej kobiety, mężczyzny – ojca, głowy rodziny, oraz potencjalnego turysty. Dla każdej ze wskazanych person określono postawę, motywacje, aspiracje, wartości, oczekiwania i potrzeby.

W drugiej części uczestnicy warsztatu wskazali na mapach miejsca potencjalnej aktywności dla zidentyfikowanych odbiorców usług (stworzonych ‘person’) oraz propozycje konkretnych działań do realizacji w przestrzeni miasta i sołectw. Zebrane propozycje będą stanowiły podstawę do opisania podstawowych "miękkich" przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przygotowywanym Programie Rewitalizacji.

Kategoria: Aktualności