Wszystkie działania związane z opracowaniem Programu rewitalizacji koordynuje Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej:

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
tel. 85 - 713 13 40, e-mail: um@czarnabialostocka.pl


W sprawie Programu rewitalizacji można także bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami firmy Pracownia 3E zapewniającej wsparcie merytoryczne:

e-mail: pracownia@pracownia3e.pl