W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd Gminy w Czarnej Białostockiej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić (na przykład pisemnie) w sekretariacie Urzędu chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).