Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna zaplanowane zostało na pierwszą połowę 2017 roku i obejmowało:
- przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych: styczeń - luty,
- zebranie i analizę danych statystycznych: styczeń - kwiecień,
- prowadzenie cyklu spotkań i warsztatów w ramach konsultacji społecznych: kwiecień - czerwiec,
- zakończenie prac nad dokumentem: lipiec.

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się w środę, 10 maja br., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Kolejne spotkania warsztatowe odbyły się:

22 maja (poniedziałek) o godz. 16.00. w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
25 maja (czwartek) o godz. 16.00. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,
31 maja (środa) o godz. 16.00. w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.

4 czerwca (niedziela) w godz. 15 - 21 na Stadionie Miejskim odbył się Piknik, podczas którego rozmawiano z mieszkańcami o perspektywie działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji.

8 czerwca o godz. 16.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonych prac oraz zakres przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji.

Na różnych etapach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji angażowali się mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorcy działających na obszarze Gminy, osoby zainteresowane tematyką rewitalizacji oraz rozwoju gminy Czarna Białostocka.