Mapa

Poniższe mapy obrazują podobszary rewitalizacji (zaznaczone kolorem) - na tle obszaru gminy i na tle obszaru miasta.

Mapa obszaru gminy

Mapa obszaru miasta